Sayfa Başlığı

  1. ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Plusmec Medikal Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni'nin amacı, internet sitesinde kullanılan çerezlerin saklanması yoluyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin saklanmasına ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri yardımı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında bilgi vermektir.

Deneyiminizi dağıtmak ve hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmak için yasal mevzuata uygun olarak global.lynskincare.com web sitesindeki çerezler kullanılmaktadır. çerezlerin kullanımını değiştirebilirsiniz. İnternet piyasalarında, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme bilgileri edinilmektedir. Kullanıcıların çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitelerinde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirlemektedirler. Yine de bu panel üzerinden kullanıcıların tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

  1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir web sistemi ile sağlanan ziyarette sunulan ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web bölümü daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını sağlar. Kişisel ihtiyaçlara daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfalarının sunulabilmesine olanak sağlar. Çerezlerde veya dosyalarınızda depolanan kişisel yetersizlikler de dahil olmak üzere herhangi bir bilgi oynatılamamaktadır.

vadelilik sürelerine göre kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sistemi ziyaretiniz sırasında oluşturulur ve yalnızca tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sistemi ziyaret edilerek oluşturulur ve sizi silinceye veya programlar doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

  1. VERİ SORUMLUSU:

Plusmec Medikal Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket” ) olarak veri sorumlusudur. Veri sorumlusuna ait global.lynskincare.com (“Site”) üzerinde kullanılan çerezler kullanılmaktadır. Şirket , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

  1. ÇEREZ TÜRLERİ:

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri : İnternet koşullarında kullanım sürelerine göre kayıt çerezleri ve kalıcı çerezler ortaya çıkar. Oturum çerezleri, sürekli olarak çalıştırılması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmede ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra yeniden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler : Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olma durumu, internete giriş ya da etkinliğe kayıtlı çerezlere göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcıların oluşturduğu ziyaret internet sitesi yani tarayıcının adresi kaydedilir, URL tarafından yerleştirilir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcıların ziyaret etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri : İnternet sitelerindeki kullanım amaçlarına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu/Gerekli Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler veri kaydını tutabilir (gizlilik tercihlerinize ilişkin çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler kayıt süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedir. Söz konusu çerezler talep edilmiş bir bilgi hizmetleri hizmetinin (giriş yapma, form onaylama ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki yönetimin sayılması ve faturaların izlenmesine olanak sağlar ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin sunumunda ve iyileştirilebiliyoruz. Bu çerezler internet sitesindeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Performans Çerezleri: Bu çerezler sitemizde saklanması ve saklanması için analizlerin toplanması sağlanır. Bu analizler bir sayfanın popülerliği, kişinin sitede gezinmesine ilişkin ortak faaliyetler ve belirli bir özelliğin ne sıklıkta faaliyete ilişkin ölçümleri içerir. kapsamlı verileri açıklamak için bir araya toplarız ancak ilginizi en çok çeken içerikleri görüntülemek için bazı bölümlenebilir içerikle ilgili bilgileri toplayabiliriz.

3) Reklam/Pazarlama Çerezleri : Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinize göre çıkarılır ve boyuta ilişkin reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

4) Seçimsel/Fonksiyonel Çerezler : Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizinye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amacıyla kullanılmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER :

Web sitemizi ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımıyla ilgili bilgi depolamak için çerezler kullanılmaktadır. Bilgisayara yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılır. yerleştirme amacımız; web sitemizi ziyaret etmeden, kullanıcıların güvenliğini sağlayın ve daha iyiye nasıl taşıyabilirsiniz?

Çerezler;

  • Web girişi kullanıcı girişi gibi gerekli temel gereksinimler,
  • Web sisteminin analizini ve katmanını sağlamak,
  • Web biçimlendirmesini temizleme ve kullanım kolaylığı sağlama,
  • Web sitemizin geçici ve kalıcı ipucu çerezleri, sizi web sitemizin diğer üyelerinden ayırmak ve ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak,

Amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Zorunlu çerezler : talep etmiş olduğunuz bir bilgi paylaşım hizmetinin (giriş yapma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizde izlenme ve izlenme kaydının tutulması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler yoluyla kişisel bilgilerin saklanmasız, Kanunun 5'inci maddesinin (2) hükümlerinin değiştirilmesinin (c) bendi “ Bir sözleşmenin tamamlanması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin yılına ait kişisel verilerin gerekli olması ” veya (f) bendi “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sahibinin meşru menfaatleri için verilerin zorunlu olması ” kapsamında işlenmektedir.

Performans çerezleri üzerinden kişisel verilerin kaydedilmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrası saklanmakta açık rızanıza dayanmaktadır.

Reklam ve Pazarlama çerezleri , iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve boyuta ilişkin reklamların gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla kişisel bakımız, Kanun'un 5'inci maddesinin (1) hükümleri kapsamında açık rızanızın saklanması sürdürülmektedir.

Seçeneksel çerezler , internet sayfamızı daha işlevsel ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girilmesini sağlamak) özellikleriyle kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla kişisel bakımız, Kanun'un 5'inci maddesinin (1) hükümleri kapsamında açık rızanızın saklanması sürdürülmektedir. İnternet ortamındaki yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

SİTEMİZDE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER

Plusmec Medikal Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.